Over Stichting Oranjefeesten Bakel

Geschiedenis van de Oranjevereniging in Bakel

Oranjevereniging Bakel werd in 1925 in café van Sjoke van Tiel opgericht. De eerste voorzitter was Ties Bosch. De belangrijkste doelstelling was “het waardig vieren van – en luister bijzetten aan – de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis en andere nationale feestdagen”.

De jaren voor en tijdens de oorlog waren voor de Oranjevereniging niet gemakkelijk en zelfs gevaarlijk. Het is dan ook begrijpelijk dat van de tijd van voor en tijdens de oorlog weinig documenten bewaard zijn gebleven. Gelukkig zijn er na de oorlog nog wat belangrijke zaken op papier vastgelegd. Zo zijn we ondermeer te weten gekomen dat in 1931 de Oranjevereniging opnieuw werd opgericht en nu in de barakken van Jup Bosch.

Tijdens de oorlogsjaren was elke vorm van vereniging verboden en zeker een Oranjevereniging. Toen de oorlog was afgelopen kwamen er al heel snel enkele Bakelnaren bij elkaar en op 12 mei 1945 vond de wederoprichting plaats onder voorzitterschap van Ties Bosch. De notulen van deze oprichtingsvergadering zijn altijd keurig bewaard gebleven.

Een van de eerste, zo niet de eerste activiteit die de Oranjevereniging na de oorlog organiseerde was de bevrijding. Men wilde een kermis organiseren maar de waarnemend burgemeester Soeterbroek (Burgemeester Wijtvliet was gedeporteerd naar Duitsland en is daar ook overleden) weigerde daarvoor toestemming te verlenen. Desondanks ging de voorzitter naar Deurne om een mallemolen te huren. Deze werd samen met de schommels geplaatst en Bakel had met het bevrijdingsfeest op 20 mei 1945, een echte kermis.

Het is dan ook niet toevallig dat in het kader van het 80 jarig jubileum, en 60 jaar na de bevrijding, een nostalgische kermis werd georganiseerd op het plein bij de kerk. Deze kermis bestond uit een mallemolen, schommels en de kop van jut.

Destijds werd Koninginnedag vooral gevierd in schoolverband, bestaande uit een Heilige Mis, toespraak door de burgemeester vanaf het balkon van het oude gemeentehuis en vervolgens spelletjes op het sportpark.

Omdat het onderwijzende personeel ook graag vrij was op Koninginnedag kwam de organisatie steeds meer te liggen bij de Oranjevereniging en ontstonden op de Groene Long en bij het Jeugdhuis de kinderspelen.

In verband met het gouden huwelijksfeest van prinses Juliana en prins Bernhard werd in 1987 Oranjevereniging Bakel door de Koningin onderscheiden met een speciale wimpel. Deze wimpel, bedoeld voor alle oranjeverenigingen die in 1987 meer dan vijftig jaar bestonden, werd uitgereikt door burgemeester Martijn.

In het jaar 2000, toen de Oranjevereniging 75 jaar bestond werd het roer omgegooid en werden de activiteiten verplaatst naar het middelpunt van Bakel, onder de kerktoren, waar voor het eerst een spelenmarkt voor kinderen werd gehouden met daarnaast diverse optredens van kinderen, touwtrekwedstrijden, een echte muziekband en vuurwerk.

Dit is de laatste jaren uitgegroeid tot wat het nu is, een spektakel met activiteiten voor jong en oud.

In 2013 is Willem Alexander gekroond tot koning. Omdat de naam van onze stichting niet meer van toepassing is, hebben we die veranderd. Vanaf januari 2014 wordt Koningsdag georganiseerd door Stichting Oranjefeesten Bakel. De nationale feestdag wordt voortaan gevierd op 27 april (alleen indien die dag op een zondag valt wordt de zaterdag voorafgaand of de maandag erna gekozen tot feestdag)

Contact

Stichting Oranjefeesten Bakel
Wilhelminastraat 25
5761 AM Bakel

info@oranjefeestenbakel.nl